Referater fra holdledermøder

Referat fra mødet i SOB Horsens

Hermed referat af vores møde den 27/11 2023.

Fremmødt var repræsentanter for 11 af de 20 deltagende (resterende) klubber.

Vi startede traditionen tro med flæsk og persillesovs inden vi gik til de mere ’alvorlige’ pligter.

 

Agenda

Beretning om året der gik

Ikke det store at berette om. Der har dog været en sag i disciplinærudvalget, hvor FCH1 og FCH2 begge blev taberdømt i den sidste kamp, da de først indberettede resultatet 2½ uge efter turneringen var slut. Dette gjorde at det var Søvind GIF som skulle rykke ned. Lars var i form af sin FCH-forbindelse inhabil i denne sag og overlod beslutningen om hvad der skulle gøres til de 2 andre i disciplinærudvalget. Både FCH1 og FCH2 blev taberdømt og FCH2 rykker ned.

FCH1 og 2 har i den forgangne sæson måttet melde afbud til rigtig mange kampe og derfor har de nu taget konsekvensen af dette og trukket det ene hold. Dermed bliver der kun 10 hold i hver pulje og derfor er det alligevel Søvind GIF der rykker ned.

Beslutningen blev modtaget og godkendt.

 

 

 

Valg af turneringsansvarlig - Lars modtager genvalg

Og Lars blev genvalgt

 

 

 

Slutstillingen i de 2 puljer - Hvem rykker op/ned ?

A-rækken :

1.        HfS Motion

2.        Brædstrup IF

3.        Hatting Motion

4.        Stensballe IK

5.        FC Horsens 1

6.        Hovedgaard IF

7.        Torsted IF

8.        Lund IF

9.        Horsens KFUM

10.      Søvind GIF

FC Horsens 2 – holdet trækkes

 

B-rækken :

1.        SS Skjold

2.        As IF

3.        Uldum IF

4.        Egebjerg IF

5.        Rask Mølle OIF

6.        Horsens Freja

7.        Østbirk IF

8.        Riis Tebstrup IF

9.        Daugaard IF

10.      Horsens B

 

Søvind GIF og SS Skjold bytter plads til næste sæson.

I 2024 bliver det 2 puljer med 10 hold i hver.

HfS Motion fik (igen) overrakt pokalen som vinder af turneringen. Lars har pokalen for B-rækken i trykken og afleverer denne til Ronni fra SS Skjold så snart den er klar.

 

 

 

Sæsonen 2024 - hvornår fra/til? Lars udleverer forslag til spilleplan

I foråret spiller vi fra og med d. 8/4 til og med 17/6. DOG springer vi over uge 21 (20-21/5) da vi her ramler ind i pinsen og veterankampe og da flere hold har spillere i begge lejre, risikerer vi afbud en-masse i SOB eller VET. Så vi holder fri-uge 😉

I efteråret spiller vi fra og med d. 12/8 til og med d. 30/9.

Lars tager kontakt til Rask Mølle om de igen vil stå for vores afslutning, som jo desværre blev aflyst i år ;-(

Datoerne kan ses i denne kalender :

 

  

 

Disciplinærudvalget - Genvalg ? Nye medlemmer ?

Alle medlemmer var klar på genvalg og dette blev tilfældet. For god ordens skyld kan det nævnes at det er

Mads Keller, Torsted IF

Torben Karsberg, Stensballe IK

Lars Jepsen, FC Horsens

 

 

 

Indkommende forslag

Lars havde en ændring til regelsættet da vi jo er gået fra 24 hold med 12 hold i hver række til kun at være 20 hold med 10 i hver række.

 

Ad pkt. 4 . eksisterende tekst :

”Vinder af turneringens 2 rækker er det hold med flest points, når turneringen er færdigspillet. De 2 lavest placerede hold i A-rækken rykker ned i B-rækken og erstattes af de 2 øverst placerede hold i B-rækken. Nr. 10 i A-rækken og nr. 3 i B-rækken kan frit ved enighed bestemme, hvem der spiller hvor i den kommende sæson. Ved uenighed spiller nr. 10 i A-rækken fortsat i denne række i den kommende sæson”

 

Følgende ændring blev vedtaget ved afstemning med 9 stemmer for og 6 imod :

Ad pkt.4. ny tekst :

”Vinder af turneringens 2 rækker er det hold med flest points, når turneringen er færdigspillet. Det lavest placerede hold i A-rækken rykker ned i B-rækken og erstattes af det øverst placerede hold i B-rækken. Nr. 9 i A-rækken og nr. 2 i B-rækken kan frit ved enighed bestemme, hvem der spiller hvor i den kommende sæson. Ved uenighed spiller nr. 9 fortsat i A-rækken og nr. 2 fortsat i B-rækken i den kommende sæson.”

 

 

 

Eventuelt 

Der blev fremlagt forslag fra Egebjerg IF om at når nu vi slutter så tidligt pga. færre hold, kunne man forsøge at lave en ’nedvarmningsrunde’ ugen efter turneringens ophør. Dette bliver lagt ud til revision umiddelbart efter sommerferien. Lars sørger for at formidle dette.

 

 

 

 

Endnu en gang – 1000 tak for god ro og orden.

Kan I alle have en rigtig glædelig jul og et bragende godt nytår.

 

Vi ses i 2024 på banerne.

 

 

Mvh Lars Jepsen


 

 

Referat fra mødet i SOB Horsens

Hermed referat af vores møde den 28/11 2022.

Fremmødt var repræsentanter for 13 af de 23 deltagende klubber. Dette håber jeg kan gøres bedre næste år.

 

Agenda:

Ny turneringsansvarlig ?

Lars spurgte ind til om der var en anden (eller flere) som havde lyst til at overtage tjansen som turneringsansvarlig for vores SOB Horsens. Dette blev mødt med larmende stilhed, så derfor fortsætter Lars minimum et år mere ;-)

 

Sæsonen 2023 - hvornår fra/til ? Hellig-/fridage ?

Vi kører sæsonen 2023  :

forår fra og med d. 3/4 til og med 19/6

efterår fra og med 7/8 til og med 9/10 

 

Vi spiller mandage - Prøver at få HB/Freja's hjemmekampe delt op

Dette er et lidt ømt emne, da det åbenbart er svært med 2 klubber på samme anlæg. Det kan ikke lade sig gøre at få afviklet dette, da der er træning osv osv på anlægget de 'oversiddende' mandage. Forslaget blev droppet.

 

Oprykning/nedrykning 2022

Juelsminde er desværre hoppet ud af vores turnering, så det var kun Rask Mølle der rykkede ned fra A-rækken. Derimod er der som vanligt 2 der rykker op fra B-rækken. Dette blev i år FC Horsens 2 og Stensballe IK.Det betyder jo så også at vi kommer til at mangle en deltager i B-rækken i 2023.

Lars er dog igang med at få indlemmet Gedved IF i turneringen igen efter en del år udenfor det gode selskab ;-) Mere om dette inden vi går igang med 2023-turneringen.

 

Disciplinærudvalget - 2 personer mere

Lars vil gerne have 2 ekstra medlemmer i disciplinær-udvalget så det ikke er ham alene der skal tage beslutninger om eventuelle straffe. Dette blot for at involvere flere i disse beslutninger. Følgende meldte sig og er hermed i udvalget.

Mads Keller, Torsted IF

Torben Karsberg, Stensballe 

 

Skal vi have gennemgået regelsættet ?

Dette var ikke nødvendigt

 

Indkommende forslag/emner

Fra Lars : 

Vi skal have gjort noget ved det voksende anarki der er i fremgang mht. spillere under den tilladte alder på 40. Vi havde i den forgangne sæson et par grelle tilfælde, hvor et af holdene havde hele 8 (!!) spillere med, som ikke var i den lovlige alder. Det er simpelthen ikke godt nok. Der blev diskuteret frem og tilbage på mødet omkring dette og summa summarum blev, at de 2 klubber der møder hinanden indbyrdes aftaler, hvis der er brug for at benytte 'yngre' spillere for at fuldføre kampen, MEN DETTE SKAL VÆRE AFTALT INDEN KAMPSTART, ellers taberdømmes dèt hold, som har for unge spillere med. Hvis dèt hold som kun har tilladte spillere med ikke vil acceptere at modstanderen har for unge spillere med, kan man vælge at spille kampen eller lade være. Men dèt hold som har for unge spillere med vil blive taberdømt.

I alleryderste instans fremsatte Lars dèt forslag, at man kunne spille 9:9 hvis ikke man kan finde en løsning på mange afbud i en klub, eller bare generelt har for få spillere. Dette skal dog også aftales indbyrdes inden kampem og meddeles dommerklubben SENEST 1 time før kampen.

Det må altid være målet af få spillet kampene fremfor aflysninger

 

 

Således hørt og opfattet.

 

 

 


 

 

Referat fra mødet i SOB Horsens

 
Hermed referat af vores møde den 7/11 2019.
 
Turneringsplan 2020
Vedhæftet plan for kampdage blev vedtaget. BEMÆRK at turneringen starter mandag den 6. april, som ligger i påskeugen!!
 
Følgende indkomne forslag blev drøftet:
 
1: Hvis en kamp er lige efter ordinær spilletid, så skal der afviklet straffesparks konkurrence. NEDSTEMT
 
2: Hvis et hold ikke kan stille 11 mand, så kan der på spilledagen krævet af man spiller 9-mandskamp. NEDSTEMT
 
3: 1. kamp efter ferien rykkes til uge 34. NEDSTEMT
 
4: Sidste kamp og afslutning afholdes om fredagen. NEDSTEMT
 
Derudover blev det aftalt at jeg fortsætter som turneringsleder i 2020 og så vil Lars Jepsen (FC Horsens 2) tage over fra 2021.
 
Lars og jeg tager kontakt til DBU for at få lagt den endelige turneringsplan og den udsendes i løbet af februar.
 

 

 

 

Referat fra mødet i SOB Horsens

Nov. 2018

Vi aftalte på mødet i efteråret at turneringen starter den 1. april og kampfri i påskeugen. Sidste runde er 7. oktober - alt i alt 22 runder som sædvanlig.
 
Efter sidste runde holder vi fælles afslutning i Rask Mølle hallerne, på samme måde som sidste år. I 2019 er det Lund og Rask Mølle som står for arrangementet - tak for det. I forbindelse med sidste runde, så har Frank fra Rask Mølle været så behjælpelig at sørge for 12 baner i og omkring Rask Mølle, således at alle hold er tæt på og dermed mulighed for at deltage, tak til Frank for det. Det betyder således at den sidste kamp for de fleste hold spilles på neutral bane, husk det.
 
På vores møde blev det også diskuteret problemstillingen omkring "udeblivelse". Det er sådan at vi har aftalt at aflyste kampe ikke skal spilles på et andet tidspunkt, den beslutning står fast. I DBU's system kan man imidlertid ikke registrere aflyst, hvorfor både en aflyst kamp vil blive sidestillet med en udeblivelse, selvom holdene har aftalt en aflysning.
Desuden siger DBU's regler at ved pointlighed at så vil en det hold med færrest udeblivelser vinde. Bemærk denne regel gælder kun vil pointlighed, altså vil et hold med fleste point vinde på trods af udeblivelser.
Med dette i mente, så vil jeg foreslå at hvis situationen opstår, så må vores disciplinærudvalg træde sammen og træffe en afgørelse.
 
Desuden vil jeg opfordre til at hvis man har aftalt aflysning af en kamp og begge hold er enige, så aftal også at indberette et resultat, som begge hold kan blive enige om. Husk også at give besked ti dommeren!!
 
 
Endelig vil jeg nævne et par ideer, som jeg fik med hjem fra mødet med DBU og som jeg synes at vi skal diskutere på efterårets holdledermøde:
 
9 mandsreglen:
Hvis et hold har svært ved at samle spillere nok, så kan man indtil 2 timer før kampen meddele modstanderen dette og så skal kampen spilles med 9 spillere. Dette er dommerne forberedte på, da det  nu er fast regel i ungdoms, senior og oldboys turneringer. Ved afvikling med 9 spillere så rykkes målene ud til kanten af målfeltet, dermed bliver banen lidt kortere og straffefeltet tilsvarende mindre.
 
Ingen uafgjorte kampe
I den lokale oldboys turnering har man besluttet at ved uafgjort, så går man direkte til straffesparkskonkurrence for at få afgjort kampen. Konkurrencen er den sædvanlige med 5 spark og så indtil en afgørelse er fundet.
 
Lad os tale om de 2 emner efter årets turneringer.
 
 
God bold til alle og pas nu på hinanden derude, husk vi kommer alle for at spille verdensklasse fodbold og for at have det sjovt.

 

 

Referat af evalueringsmøde i SOB Horsens

9/11-2017

21 ledere fra 14 hold deltog i dette års møde.
Turneringen blev afviklet tilfredsstillende i 2017, dog opstod der tordenvejr under flere kampe. Det betød at disse kampe blev stoppet af sikkerhedsmæssige grunde.
I nogle kampe aftalte holdene ledere direkte at indberette stillingen ved afbrydelsen af kampen – i andre kampe blev dette ikke aftalt. Efterfølgende er stillingen ved afbrydelsen blevet gjort til det endelige resultatet.
Da denne situation ikke har opstået tidligere havde vi ingen regler for dette. Vi har derfor talt med DBU og fået deres input til regler i forbindelse med afbrydelse af kampe og har forfattet følgende regel:
Hvis dommeren eller begge hold i enighed aflyser eller afbryder en kamp p.g.a. udefrakommende årsager som f.eks. vejrlig, er resultatet på aflysnings- eller afbrydelses-tidspunktet gældende og indberettes. D.v.s. resultat 0-0 ved aflysning. Der skal IKKE spilles en ny kamp.
Der var flertal for ovennævnte type af regel på mødet.
Derudover har der kun været få aflysninger af kampe, på mødet var der enighed om at det var indenfor det acceptable.
2018 1. spillerunde er tirsdag den 3. april og frem til og med mandag den 25. juni (13 kampe)
Efter sommerferien startes igen mandag den 6. august og sidste runde spilles 1. oktober (9 kampe)
Afslutning arrangeres af Rask Mølle og RTI – der indkaldes til møde imellem de 2 arrangerende klubber inden turneringsstart, således at de har en plan klar inden 3. april.
Det blev også besluttet at vores hjemmeside fremover linker direkte til DBU´s turneringsplan og stilling.
Efter mødet, så har Hovedgård meldt sig klar til 2018 og de indtræder derfor i B-rækken.
Endelig så har Uldum spurgt om mulighed for deltagelse i turneringen men da vi pt er 24 hold, så kan det ikke lade sig gøre. Hvis nogle af jer efter mødet har konstateret at i ikke kan stille hold i 2018, så vil jeg venligst bede om jeres tilbagemelding hurtigst muligt.
Hvis jeg ikke hører andet, så er turneringens hold klar og vi udsender turneringsplan inden udgangen af februar.
Carsten Steffensen

 

 

Referat af evalueringsmøde i SOB Horsens

07.11.2016

25 ledere deltog i dette års møde.

Turneringen 2016 blev afviklet til alles tilfredshed.

Kun få aflysninger bl.a. p.g.a. Skanderborg festival,

men det er umuligt at planlægge udenom den.

I 2017 spilles fra 03.04. til og med 26.06. samt

fra 07.08. til 02.10.

Afslutning efter kampene 02.10. i 2 rækker som i

2016, A-rækken står HB for, B-rækken står Daugård

for. Man udbeder sig indbydelse sidst i august, så

der kan reklameres lidt for disse afslutninger.

 

Ny turneringsleder fra 2017 er

Carsten Steffensen,  Riis-Tebstrup

mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. mobil:  40 84 04 26

 

Carsten indtræder ligeledes i disciplinærudvalget,

hvor også Heinrich Nielsen, KFUM og Jens-Ole

Brandt, Stensballe sidder.

 

Tak for i år

 

Gert Mandrup, HFS

Referat af evalueringsmøde i SOB Horsens

23.11.15.


14 ud af de 24 klubber i turneringen var repræsenteret på mødet.


Mange af klubberne med afbud havde givet til kende, at de var godt tilfredse

med den form og afvikling, som vort første år (2015) havde tilbudt.


Alle de nye beslutninger, som blev taget på mødet, var i enighed.


Fremover SKAL alle kampe afvikles kl. 19.00 med undtagelse af de sidste

runder i efteråret, hvor mørket kommer på tværs.


Afslutningsrunden med efterfølgende fest opdeles fremover i 2, 1 for serie A

og 1 for serie B for at undgå et alt for stort selskab.

Lund IF klarede det rigtig fint i år, men det var lige lovlig meget. Stort TAK.


Afsluttende runde og fester flyttes til den normale kampdag MANDAG.

Mange klubber havde besvær med at sætte hold på en fredag.


Arrangører i 2016 af afslutningsfester: serie A: Hatting IF, serie B: FC Horsens 2.


Terminen for 2016: Start 04.04. Sidste kampdag forår 27.06.

Første kampdag efterår 08.08. Afsluttende runde og fester 03.10.


Vort disciplinærudvalg består i 2016 af Henrich Nielsen, Horsens KFUM,

Frank Laursen, Rask Mølle og Jens-Ole Brandt, Stensballe.


Turneringsleder i 2016: Gert Mandrup, HFS, som samtidigt meddelte, at det

er sidste sæson, så næste år overgår jobbet til en anden.


I vore regler står, at man for at deltage skal være fyldt 40 år på kampdagen.

Vi har haft et par protester i 2015, som turneringslederen forsøgte at løse med

diplomati, men det var ikke muligt. Det var rigtig træls.


På mødet enedes vi om, at reglerne skal holdes.

Hvis et hold benytter en spiller <40 år, skal dette meddeles modstanderne INDEN

kampen. Modstanderen har så 2 muligheder:

1.    Man accepterer lovbruddet og spiller en kamp, hvor resultatet tæller normalt.

2.    Man accepterer IKKE lovbruddet, spiller alligevel, men reultatet bliver bogført

som en 3-0 sejr til holdet uden lovbrud.

Hvis et hold har benyttet en spiller <40 år UDEN at have meddelt dette inden kampen,

og modstanderen påviser dette efter kampen, kan nedlægges en protest, som vil blive

vundet uanset lovbryderens forklaringer.

Naturligvis håber alle, at det hele skal forløbe uden problemer, men vore forventninger

kan altså ikke helt afstemmes, derfor denne præcisering.


Tusind tak for i år.


Gert Mandrup, HFS

 

 

 

 

Mødereferat SOB Horsens

stiftende møde 17.11.14.

HFS Caféen


Mødet indkaldt af Gert Mandrup, HFS. Ialt 24 hold var inviteret, 21 hold deltog, mens 3 hold havde meldt rettidigt afbud og samtidigt givet sin mening tilkende pr. mail.

Forslaget var at oprette en turnering for 11-mands fodbold for Super Old Boys (>40 årige) for hele Horsens-området med deltagelse af 24 hold opdelt i 2 rækker, serie A og serie B.

Kun et enkelt hold ville helst fortsætte som tidligere, mens alle andre var instillede på det nye forslag, som derfor hurtigt blev vedtaget.

2 turneringer på hhv. 16 og 8 hold sammenlægges. De 8+4 bedst placerede i 2014 i de to turneringer spiller i 2015 i serie A, resten i serie B.
Der spilles alle mod alle med hjemme- og udekamp d.v.s. ialt 22 runder. Turneringerne tilknyttes DBU, til hvem Gert Mandrup, HFS vil tage kontakt. Mere herom
senere.

Turneringen 2015 starter tirsdag 07.04.15. (dagen efter 2. påskedag) og fortsættes med ugentlige mandagskampe hele foråret med sidste spilledag mandag 29.06.15.
Turneringen fortsættes mandag 10.08.15. igen med ugentlige mandagskampe til og med mandag 26.09.15. Allersidste runde spilles fredag 02.10.15. med efterfølgende

afslutningsfest, som Lund IF vil stå for evt. i samarbejde med en anden klub.

P.g.a. banemangel i Vestergade, Horsens spilles alle HB's hjemmekampe om tirsdagen.

Alle relevante informationer vil kunne findes på hjemmesiden www.SOBHorsens.dk Holdlederne opfordres til at fortælle spillerne om dette, idet både dette referat og

proportionerne for turneringen vil kunne læses her.

 

I 2015 består serie A og B af:

A:

As
Juelsminde
Hornsyld
FC Horsens 1
Torsted
Hedensted
Lund
HFS
Søvind
Hovedgård
Rask Mølle
Brædstrup

 

B :

Skjold
Stouby
Daugård
FC Horsens 2
Horsens KFUM
Hatting
Stensballe
Egebjerg
Korning
HB
Riis-Tebstrup
Østbirk

 18.11.14. Gert Mandrup, HFS mobil: 23445277 E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

 

 

 

Referat SOB, Horsens holdleder-møde 18.11.13

 

 

Tilstede var alle klubber med undtagelse af Riis/Tebstrup.


Turneringen 2013 blev evalueret og der var bred enighed om, at sæsonen og den nye turneringsform har været en succes.

Gert Mandrup, HFS, kom med forslag til anden turneringsform, men der var klar stemning for, at vi bibeholder den nuværende med 2 puljer.

 

Det blev vedtaget at bundproppen i A-puljen og 'mesteren' i B-puljen SKAL bytte plads efter endt sæson.

Derimod er det op til næstsidste i A-puljen og nr. 2 i B-puljen at 'forhandle' indbyrdes om hvad man vil. Op- og nedrykning er hèr ikke tvungen.

Dette skrives i vores regelsæt.

 

For at kunne få sæsonen til at slutte inden oktober, vil kampene blive afviklet i følgende tidsrum :

Forår :   Start mandag 07.04.2014 / sidste kamp mandag 30.06.2014  - og for ikke at skulle spille Sankt Hans aften d. 23.06, spilles denne runde tirsdag d. 24.06.

Efterår :  Start mandag 11.08.2014  /  sidste kamp fredag 26.09.2014

 

I 2014 vil A-rækken bestå af:

FC Horsens 1, Stensballe, HFS, Hornsyld, As, Hovedgård, HB og Søvind.

 

B-rækken :

Rask Mølle, Stouby, Lund, Korning, Daugård, Riis-Tebstrup, FC Horsens 2 og Egebjerg.

 


FC Horsens 1 står for afslutnings-festen i 2014. I 2015 er det Lund IF.

 

Kampprogrammet for 2014 vil foreligge på hjemmesiden www.SOBHorsens.dk inden 2013 er omme.

 

 

Med venlig hilsen, tak for i år, god jul og godt nytår

 

 

Gert Mandrup, HFS

 

 

 

 

Referat SOB, Horsens holdleder-møde 26.11.12

 

 

Tilstede var alle klubber med undtagelse af Stouby og Søvind.

 

Turneringen 2012 blev evalueret. Alle var tilfredse.

 

Gert Mandrup, HFS, skitserede problemer med afviklingen af kampe, når der skal brydes om midt i august. Det er tidskrævende og stressende, og der bliver problemer med at få dommere og baner bestilt. Derfor foreslås ny turnerings-form.

Flere modeller blev fremført bl.a. den på hjemmesiden fremlagte. Det vil dog resultere i væsentligt færre kampe, hvilket der generelt var stemning imod. Efter afstemning enedes man om følgende model:

 

2 rækker, A og B, som over hele året spiller 3 indbyrdes runder, i alt 21 kampe til hvert hold.

 

I 2013 vil A-rækken bestå af:

FC Horsens 1, Stensballe, HFS, Hornsyld, Rask Mølle, Hovedgård, HB og Søvind.

 

B-rækken :

As, Stouby, Lund, Korning, Daugård, Riis-Tebstrup, FC Horsens 2 og Egebjerg.

 

Efter turneringen er afsluttet er der oprykning for de to øverste i B-rækken, som erstatter de to nederste i A-rækken i 2014, med mindre andet aftales.

 

Det kom i forslag at overgive programlægningen til DBU, men foreløbig står vi stadig selv for turnerings-tilrettelæggelsen.

 

Der vil blive indstiftet en vandrepokal til vinderen af B-rækken.

 

Drøftelse af evt. kampe i elektrisk lys sidst på sæsonen, men det er svært at få overblik over, så foreløbig næppe nogen ændring heraf.

 

Egebjerg IF står for afslutnings-festen i 2013. I 2014 er det FC Horsens 1.

 

Som nytilkommen klub skal Søvind IF indbetale 400 kr. til fælleskassen, som alle andre klubber har gjort tidligere.

 

Kampprogrammet for 2013 vil foreligge på hjemmesiden www.SOBHorsens.dk inden jul.

 

 

Med venlig hilsen, tak for i år, god jul og godt nytår

 

 

Gert Mandrup, HFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af møde i Horsens & Omegns Super Old Boys Turnering 21.11.11.

 

Af de 15 klubber var følgende ikke tilsted: Hornsyld, Riis-Tebstrup, HB og Egebjerg.

 

Det gamle regelsæt dukkede op. På grundlag af de vedtagne ændringer har jeg udfærdiget et nyt,

som sendes til godkendelse og kommentarer hos klub-repræsentanterne.

 

I 2012 vil Lars Jepsen, FC 2 gerne overtage resultat-formidlingen via hjemmesiden www.sobhorsens.dk Hvert holds repræsentant vil senere modtage et log-in og instruktion om anvendelse af siden.

 

2011 sæsonens turnering evalueredes. Overvejende tilfredshed. Dommerproblem ved ombruddet

i august. Næste år vil jeg bede om klubbernes kampfordeleres E-mail adresser for at springe et

led over.

 

Der kan være problemer med tilladelse til at benytte banerne i starten og slutningen af sæsonen.

Prøves løst med at vende kampene om, så udeholdet får hjemmebane, hvis muligt. Hvis kampen

ikke kan afvikles er resultatet 0-0 og 1 point til hver klub.

 

Kampdage er altid mandag (fraset tirsdag efter 2. påskedag og 2. pinsedag) samt HB’s hjemmekampe, som af pladshensyn spilles tirsdag. Fremover ingen flytning p.g.a. AC Horsens.

 

Nyt kampprogram for alle-mod-alle turneringen 2012 er lavet. Korrekturlæses af Bent Nielsen,

Hovedgård. Enighed om, at fortsætte med samme koncept som i 2011 foreløbig.

 

Ny liste vedr. ansvarlig for bl.a. afslutningsfest. I 2012 er det As IF.

2013: Egebjerg, 2014: FC 1, 2015: Lund, 2016: FC 2, 2017 Daugård.

Derpå Hornsyld, HB, Riis-Tebstrup, Rask Mølle, Stouby, Hovedgård, Stensballe, HFS, Korning.

 

Nye regler for point-overførsler fra alle-mod-alle turnering til A- og B-rækkerne.

Nr. 1og 2 medtager 4 points, nr. 3 og 4 3 points, nr. 5 og 6 2 points og nt. 7 og 8 1 point.

Målscoren nulstilles. Fra 2012 er det indbyrdes kamp som gælder først ved point-lighed,

derpå målforskel og sidst placering i forårets alle-mod-alle turnering.

 

Hvis et hold ønsker dispensation til at benytte ulovlig spiller <40 år, skal det accepteres af mod-

standerholdets anfører inden kampen. Hovedregel: man skal være fyldt 40 år på kampdagen.

 

Diskussion om evt. pengepræmie til de to vinderhold. Ikke vedtaget.

Holdgebyret kan evt. bruges til 1 fl. snaps pr. bord til afslutningen. Vedtaget.

 

Tak for et godt fremmøde, jeg håber ikke, at jeg har glemt for meget.

 

 

 

Gert Mandrup, HFS

Oversigtskort

Search