Foreningens regelsæt

SOB Horsens

stiftet 17.11.14.


er en 11-mands fodboldturnering for mandlige super old boys (> 40 årige) i Horsens og omegn.

1. Der deltager 20 hold, fordelt i 2 rækker, serie A og serie B med 10 hold i hver.


2. Der spilles 2 indbyrdes kampe mod alle i rækken, ude og hjemme d.v.s. ialt 18 kampe til hvert hold pr. sæson.


3. Vunden kamp giver 3 points, uafgjort 1 point og tabt 0 points.

4. Vinder af turneringens 2 rækker er det hold med flest points, når turneringen er færdig spillet. Det lavest placerede hold i serie A rykker ned i serie B og

erstattes med det øverst placerede hold i serie B. Nr. 9 i serie A og nr. 2 i serie B kan frit ved enighed bestemme, hvem der spiller hvor i den kommende sæson.

Ved uenighed spiller nr. 9 i serie A fortsat i denne række i den kommende sæson.


5. Ved point-lighed gælder a) først bedst i indbyrdes kampe, b) derpå målforskel, c) så flest scorede mål.

6. Hvis et hold ikke stiller op til en fastsat kamp, taber holdet 0-3.

7. Der spilles 2 x 30 minutter.

8. Der spilles om et sæt nye vandre-pokaler samt ikke mindst æren.

9. Kampdag er mandag (fraset tirsdage efter 2. påskedag og 2. pinsedag samt efter given dispensation alle Horsens Boldklubs hjemmekampe,

der spilles tirsdag p.g.a. Banemangel.)

10. Alle deltagende spillere skal være fyldt 40 år eller fylde 40 år i løbet af sæsonen. Evt. dispensation skal være accepteret af modstanderholdets anfører inden kampstart.

11. Et hold består normalt af 11 spillere + 3 udskiftningsspillere. Dispensation herfra kræver modstanderholdets accept via anføreren inden kampstart.

Der må frit skiftes spillere ind og ud gennem hele kampen.

12. I tilfælde af ens trøjefarve påhviler det hjemmeholdet at skifte trøjefarve.

 

13. Hvis dommeren eller begge hold i enighed aflyser eller afbryder en kamp p.g.a. udefrakommende årsager som f.eks. vejrlig, er resultatet på

aflysnings- eller afbrydelses-tidspunktet gældende og indberettes. D.v.s. resultat 0-0 ved aflysning. Der skal IKKE spilles en ny kamp.

14. Advarsler i kampen betyder 10 minutter udenfor banen for den pågældende uden ret til at indsætte en anden spiller. Udvisning er for resten af kampen.

15. Turneringen tilmeldes DBU Jylland region 3, som står for turneringsplanlægningen i samråd med vores turneringsansvarlige. DBU påsætter dommere og uddeler

evt. karantæner. Dommerhonoraret deles mellem de involverede klubber.

16. Det påhviler hjemmeholdet samme dag for kampen at indberette resultatet til DBU.

 

17. På hjemmesiden www.SOBHorsens.dk vil resultater og kampprogram

også kunne findes. Her er endvidere mulighed for at komme med indlæg, og alle betydelige informationer vil kunne læses her af alle. Hver klubs kontaktperson og

klubbernes spilletrøjefarve er også at finde her.

18. På sidste spilledag i turneringen efterfølges kampene af en afslutningsfest, som arrangeres af et eller to af holdene, hvor vi hygger og uddeler pokaler.

Det vil sædvanligvis være en fredag og ikke en mandag.

19. Hvert år i november inviterer den turneringsansvarlige til et kort evalueringsmøde, hvor sæsonen kommenteres, og den nye sæson planlægges.

Der inviteres 2 mand fra hvert hold. Fortæring under mødet erlægges individuelt af de deltagende.

20. Turneringsansvarlig er i turneringen 2015 undertegnede, evt. indsigelser eller protester vil blive behandlet af et endnu ikke nedsat 3-mands udvalg.

 

Horsens 18.11.14. Gert Mandrup, HFS  /  mobil: 23445277, E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Pkt. 10 tilrettet d. 8/4 2022 efter endt afstemning. 

 

 

 

 

 

 

Turneringsregler for Horsens & Omegns private Super Old Boys turnering 2014

 

 

1. Der deltager 16 hold, som i foråret og august spiller i 2 rækker A-række (8 hold) og B-række (8 hold), hvor der spilles alle-mod-alle 3 gange.

 

2. Efter endt sæson, rykker den dårligste fra A-rækken ned i B-rækken og den bedste i B-rækken rykker op. Dette er tvungen.

 

3. Den næstdårligste fra A-rækken og den næstbedste fra B-rækken bedste kan indbyrdes 'forhandle' sig frem til om man bytter plads eller forbliver i de respektive rækker.

 

4. Står 2 hold lige med points i hhv. A- og B-række, vil placeringen afgøres af

1. Holdenes indbyrdes kamp

2. Holdenes målscore

 

5. Der spilles 2 x 30 minutter, pointgivning ifølge JBU’s love.

 

6. Der spilles om en vandrepokal og æren.

 

7. Der må ikke anvendes spillere, som ikke er fyldt 40 år på kampdagen. Evt, disposition

skal være accepteret af modstanderholdets anfører inden kampafviklingen. Indgives en

berettiget protest, medfører det for synderen tabt kamp (0-3)

 

8. Kampdag er mandag (fraset tirsdage efter 2. påskedag og 2. pinsedag). Kan et hold ikke

stille op, og det ikke lykkes at flytte til en anden dag, taber holdet kampen 0-3.

 

9. I tilfælde af ens trøjefarve skifter hjemmeholdet.

 

10. Et hold består normalt af 11 spillere + 3 udskiftningsspillere. Der kan frit skiftes kampen

Igennem.

 

11. Dommer bestilles af hjemmeholdet og dommerhonoraret deles mellem de to hold.

 

12. Advarsler i kampen = udvisning i 10 min. 2 advarsler i samme kamp eller direkte rødt kort

medfører udvisning og karantæne i efterfølgende turneringskamp.

 

13. Hjemmeholdet skal straks efter kampen og senest den følgende dag indberette resultatet

til hjemmesiden www.sobhorsens.dk . Desuden indberettes evt. røde kort. Forsynder en

klub sig mod indberetningspligten i > 1 uge, medfører dette bøde på 100 kr.

 

14. Protester behandles af et udvalg på 3 personer, i 2014 er det Lars Jepsen, FC Horsens 2,

Henning B. Jeppesen, Hovedgård og Gert Mandrup HFS. Det koster 100 kr. at indgive protest.

 

15. Hvor intet andet er anført, følges JBU’s regler.

 

16. Deltagergebyr i turneringen udgør kr. 400,- for evt. nye hold. De nuværende hold opkræves

kun kr. 400,- hvis likviditeten kræver det. Det vil så igen være kr. 400,-.

(pt. har vi ingen problemer med penge på kontoen)

 

17. For hvert år udpeges en klub, som tager sig af afslutningsfest o.l., I 2014 er det FC Horsens 1.

 

18. Hvert år i november indkaldes til møde for 2 repræsentanter pr. hold, hvor den nyligt afvik-

lede turnering evalueres og nye forslag behandles. I 2014 står Gert Mandrup, HFS for at

indkalde.

 

Horsens 18.11.13. Gert Mandrup, HFS

 

 

 

 

 

 

Turneringsregler for Horsens & Omegns private Super Old Boys turnering 2012

 

1. Der deltager 15 hold, som i foråret og august spiller alle-mod-alle turnering.

Herefter ombrud til A-række (8 hold) og B-række (7 hold), hvor der igen i den enkelte

række spilles alle-mod-alle.

2. Point-overførsel fra alle-mod-alle turneringen til A- og B-række: nr. 1 og 2 medtager 4

point, nr. 3 og 4 medtager 3 points, nr. 5 og 6 medtager 2 points og nr. 7 og 8 medtager

1 point.

3. Målscoren nulstilles, når der brydes om.

4. Står 2 hold lige med points i hhv. A- og B-række, vil placeringen afgøres af

1. Holdenes indbyrdes kamp (kun i hhv. A- og B-række) 2. Holdenes målscore

3. Holdenes placering i alle-mod-alle turneringen fra foråret.

5. Der spilles 2 x 30 minutter, pointgivning ifølge JBU’s love.

6. Der spilles om en vandrepokal og æren.

7. Der må ikke anvendes spillere, som ikke er fyldt 40 år på kampdagen. Evt, disposition

skal være accepteret af modstanderholdets anfører inden kampafviklingen. Indgives en

berettiget protest, medfører det for synderen tabt kamp (0-3)

8. Kampdag er mandag (fraset tirsdage efter 2. påskedag og 2. pinsedag). Kan et hold ikke

stille op, og det ikke lykkes at flytte til en anden dag, taber holdet kampen 0-3.

9. I tilfælde af ens trøjefarve skifter hjemmeholdet.

10. Et hold består normalt af 11 spillere + 3 udskiftningsspillere. Der kan frit skiftes kampen

Igennem.

11. Dommer bestilles af hjemmeholdet og dommerhonoraret deles mellem de to hold.

12. Advarsler i kampen = udvisning i 10 min. 2 advarsler i samme kamp eller direkte rødt kort

medfører udvisning og karantæne i efterfølgende turneringskamp.

13. Hjemmeholdet skal straks efter kampen og senest den følgende dag indberette resultatet

til hjemmesiden www.sobhorsens.dk . Desuden indberettes evt. røde kort. Forsynder en

klub sig mod indberetningspligten i > 1 uge, medfører dette bøde på 100 kr.

14. Protester behandles af et udvalg på 3 personer, i 2012 er det Sven Iversen, As, Torben

Wittorf, Stensballe og Gert Mandrup HFS. Det koster 100 kr. at indgive protest.

15. Hvor intet andet er anført, følges JBU’s regler.

16. Deltagergebyr i turneringen udgør 400 kr. P.g.a. formue bliver dette beløb ikke opkrævet

i 2012.

17. For hvert år udpeges en klub, som tager sig af afslutningsfest o.l., I 2012 er det As IF.

18. Hvert år i november indkaldes til møde for 2 repræsentanter pr. hold, hvor den nyligt afvik-

lede turnering evalueres og nye forslag behandles. I 2012 står Gert Mandrup, HFS for at

indkalde.

 

Horsens 22.11.11. Gert Mandrup, HFS

Oversigtskort

Search